SA1 Waterfront Business Club was established with the aim of bringing together businesses in the SA1 area.

The meetings are held quarterly with guest speakers from all sectors, allowing all of the SA1 area businesses to be involved in upcoming projects in the area.

Sign up to our newsletter today for information on our upcoming meetings.

Cafodd Clwb Busness Glannau SA1 ei sefydlu gyda’r nod o ddod â busnesau yn ardal SA1 at ei gilydd.

Cynhelir y cyfarfodydd bob chwarter gyda siaradwyr gwadd o bob sector, gan ganiatáu i bob un o fusnesau ardal SA1 i fod yn rhan o brosiectau sydd ar y gweill yn yr ardal.

Cofrestrwch heddiw i dderbyn ein cylchlythyr am wybodaeth am ein cyfarfodydd yn y dyfodol.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr

* ofynnol